1. Μονόπτυχο μπανιέρας Axis XG850 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 2. Δίπτυχο μπανιέρας Axis XG1200 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 3. Πρόσοψη μπανιέρας Glass Bath
 4. Κρύσταλλο μπανιέρας Sanitec A-939
 5. Κρύσταλλο μπανιέρας Sanitec Lydia
 6. Κρύσταλλο μπανιέρας Sanitec Venus A-915-130
 7. Συρόμενο κρύσταλλο μπανιέρας Sanitec A-914
 8. Κυρτό δίπτυχο μπανιέρας Devon Primus Plus DGC1200 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 9. Διαχωριστικό μπανιέρας Devon Primus Plus WBD
 10. Τρίπτυχο μπανιέρας Devon Primus Plus DT1200 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 11. Μονόπτυχο μπανιέρας Devon Primus Plus DG850 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 12. Δίπτυχο μπανιέρας Devon Primus Plus DG1200 8 με 22 εργάσιμες ημέρες