1. Πλακάκι LOFT Cement KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: 0,9
  0%
 2. Πλακάκι PULPIS Natural KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: -
  0%
 3. Πλακάκι MOLIERE Bone KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 4. Ψηφίδα MOSAICO URBAN Taupe KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 31,5    Βάθος: 31,5    Ύψος: -
  0%
 5. Ψηφίδα MOSAICO URBAN Cenere KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 31,5    Βάθος: 31,5    Ύψος: -
  0%
 6. Ψηφίδα πισίνας Nube Monocolor KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 31    Βάθος: 46,7    Ύψος: -
  0%
 7. Πλακάκι VIENCE Black KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: 1
  0%
 8. Πλακάκι VATICAN White KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 9. Πλακάκι URBAN Ivory KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: 1
  0%
 10. Πλακάκι URBAN Ivory KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: 0,9
  0%
 11. Πλακάκι URBAN Cenere KARAG 80x80
  Διαστάσεις
  Μήκος: 80    Βάθος: 80    Ύψος: 1
  0%
 12. Πλακάκι URBAN Cenere KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: 1
  0%
 13. Πλακάκι URBAN Cenere KARAG 30x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 60    Ύψος: 0,8
  0%
 14. Πλακάκι UPTOWN Hidra KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 20    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 15. Πλακάκι UPTOWN Taupe KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 20    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 16. Πλακάκι UPTOWN Marengo KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 20    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 17. Πλακάκι UPTOWN Cub Blanco KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 20    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 18. Πλακάκι UPTOWN Cub Marengo KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 20    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 19. Πλακάκι UPTOWN Cub Taupe KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 20    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 20. Πλακάκι THOR Ivory KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: 1
  0%
 21. Πλακάκι TERRAZO White KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: 0,9
  0%
 22. Πλακάκι TEMPTATION Gray KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 80    Βάθος: 160    Ύψος: 0,9
  0%
 23. Πλακάκι TAMY Sand KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: -
  0%
 24. Πλακάκι TAMY Sand KARAG 60.5x60.5
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60,5    Βάθος: 60,5    Ύψος: -
  0%
 25. Πλακάκι TAMY Perla KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: -
  0%
 26. Πλακάκι TAMY Perla KARAG 60.5x60.5
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60,5    Βάθος: 60,5    Ύψος: -
  0%
 27. Πλακάκι TAMY Gris KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: -
  0%
 28. Πλακάκι TAMY Gris KARAG 60.5x60.5
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60,5    Βάθος: 60,5    Ύψος: -
  0%
 29. Πλακάκι SWAN SATVARIO KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: 0,9
  0%
 30. Πλακάκι STATUARIO Super polished KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 120    Βάθος: 120    Ύψος: 1
  0%
 31. Πλακάκι RAMON Grey KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 32. Πλακάκι RAMON Grey KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: -
  0%
 33. Πλακάκι RAMON Beige KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 34. Πλακάκι RAMON Beige KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: -
  0%
 35. Πλακάκι PULPIS Natural KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 36. Πλακάκι PULPIS Gray KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 37. Πλακάκι PROSECCO Grigio KARAG 30x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 60    Ύψος: 0,8
  0%
 38. Πλακάκι POLO CARRARA Mat Satine KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: 0,9
  0%
 39. Πλακάκι POLO CARRARA Mat Satine KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: 0,9
  0%
 40. Πλακάκι POLO CARRARA KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: 0,9
  0%
 41. Πλακάκι ONYX Mango polished Mango KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 120    Βάθος: 120    Ύψος: 1
  0%
 42. Πλακάκι ONIX Beige Beige KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 43. Πλακάκι NORWICH Decor Mix KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 20    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 44. Πλακάκι NIVAL Gris KARAG 60.5x60.5
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60,5    Βάθος: 60,5    Ύψος: -
  0%
 45. Πλακάκι NEW PAX Gris KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 25    Βάθος: 85    Ύψος: -
  0%
 46. Πλακάκι MOLIERE Perla KARAG 60.5x60.5
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60,5    Βάθος: 60,5    Ύψος: -
  0%
 47. Πλακάκι MOLIERE Perla KARAG 45x45
  Διαστάσεις
  Μήκος: 45    Βάθος: 45    Ύψος: -
  0%
 48. Πλακάκι MOLIERE Gris KARAG 60.5x60.5
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60,5    Βάθος: 60,5    Ύψος: -
  0%
 49. Πλακάκι MILANO GRAY Gray KARAG 60x60
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 50. Πλακάκι MILANO GRAY Gray KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: -
  0%
 51. Πλακάκι MARTE Gris R11 Gris KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 52. Πλακάκι MARMO Black Gloria Hi Gloss Black KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: 1
  0%
 53. Πλακάκι MADOX Gris Gris KARAG 60x120
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: -
  0%
 54. Πλακάκι MADOX City Gris KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 90    Ύψος: -
  0%
 55. Πλακάκι MADOX City Blanco KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 90    Ύψος: -
  0%
 56. Πλακάκι MADOX City Anthrakcita KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 90    Ύψος: -
  0%
 57. Πλακάκι MADOX Blanco Blanco KARAG 30x90
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 90    Ύψος: -
  0%
 58. Πλακάκι MADOX Arena KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 120    Ύψος: -
  0%
 59. Πλακάκι LOUVRE Gris KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 25    Βάθος: 70    Ύψος: 0,9
  0%
 60. Πλακάκι LOUVRE Decor Gris Wave Rlv KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 25    Βάθος: 70    Ύψος: 0,9
  0%
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.