1. Σπαστό κρεβάτι Samuel
  2. Κρεβάτι Doppelt πτυσσόμενο
  3. Πτυσσόμενο κρεβάτι Enzo 3 χρώματα
  4. Πτυσσόμενο κρεβάτι Oddie 3 χρώματα