1. Τραπέζι Συνεδρίου Herodotus 3 χρώματα
  2. Τραπέζι Συνεδρίου Pacey  
  3. Τραπέζι Συνεδρίου Acacius 2 χρώματα
  4. Γραφείο Movy 2-θέσεων  
  5. Τραπέζι συνεδρίου Oval 3 χρώματα