1. Γραφείο Movy 2-θέσεων  
  2. Τραπέζι συνεδρίου Oval 3 χρώματα