1. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας PH40L  
  2. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας PH60L  
  3. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας PH150L  
  4. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας PH120L  
  5. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας PH100L  
  6. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας PH80L  
  7. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας PH25L  
  8. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας PH10L  
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.