1. Διακοσμητικό LED Light PVC box
 2. Διακοσμητικό LED Neon plastic cactus
 3. Διακοσμητικό LED Neon plastic tree
 4. Διακοσμητικό LED Neon plastic star
 5. Διακοσμητικό LED Neon plastic flash
 6. Διακοσμητικό LED Neon plastic palm
 7. Διακοσμητικό LED Neon plastic pineapple
 8. Διακοσμητικό LED Neon plastic flamingo
 9. Διακοσμητικό LED Neon plastic unicorn
 10. Διακοσμητικό LED 3D metal tree
 11. Διακοσμητικό LED 1D metal tree
 12. Διακοσμητικό LED 3D metal ball
 13. Διακοσμητικό LED 1D angel
 14. Διακοσμητικό LED 3D metal star
 15. Διακοσμητικό LED 1D metal star
 16. Διακοσμητικό LED Wooden big brown Xmas tree
 17. Διακοσμητικό LED Wooden small brown Xmas tree
 18. Διακοσμητικό LED Wooden big green Xmas tree
 19. Διακοσμητικό LED Wooden small green Xmas tree
 20. Διακοσμητικό LED Branch lights
 21. Διακοσμητικό LED Mirror star lamp
 22. Διακοσμητικό LED Star wall lights
 23. Διακοσμητικό LED Wooden Reindeer
 24. Διακοσμητικό LED Wooden house Motif B
 25. Διακοσμητικό LED Wooden house Motif A
 26. Διακοσμητικό LED Plastic Deers
 27. Διακοσμητικό LED Plastic Deer
 28. Διακοσμητικό LED Plastic Car
 29. Διακοσμητικό LED Plastic Snowman
 30. Διακοσμητικό LED Plastic Christmas Motif B
 31. Διακοσμητικό LED Plastic Christmas Motif A
 32. Δέντρο με λαμπάκια LED Tree with ball lights
 33. Δέντρο με λαμπάκια LED Snow tree 2 χρώματα
 34. Δέντρο με λαμπάκια LED Tree with flowers of silicone
 35. Δέντρο με λαμπάκια LED Table tree