1. Σκαμπό μπαρ Scaro
 2. Σκαμπό Demy Bar 4 χρώματα
 3. Σκαμπό μπαρ Margo 2 χρώματα
 4. Σκαμπό μπαρ Milton
 5. Σκαμπό μπαρ Lauren
 6. Σκαμπό Ταβέρνας 2 χρώματα
 7. Σκαμπό μπαρ Livorno 3 χρώματα
 8. Σκαμπό μπαρ Martinio 2 χρώματα
 9. Σκαμπό μπαρ Coce
 10. Σκαμπό μπαρ Conor
 11. Σκαμπό μπαρ Loui
 12. Σκαμπό μπαρ Venus
 13. Σκαμπό μπαρ Natu 3 χρώματα
 14. Σκαμπό Selsio 3 χρώματα
 15. Σκαμπό Lift II 2 χρώματα
 16. Σκαμπό μπαρ Rezo
 17. Σκαμπό Belzi
 18. Σκαμπό μπαρ Stroby
 19. Σκαμπό μπαρ Viti II
 20. Σκαμπό μπαρ Yogo
 21. Σκαμπό Bar Lober 2 χρώματα
 22. Σκαμπό Ταβέρνας Μπαρ 2 χρώματα
 23. Σκαμπό Bar Relix Wood 6 χρώματα
 24. Σκαμπό μπαρ Art Wood 2 χρώματα