1. Σκαμπό μπαρ Scaro
 2. Σκαμπό Demy Bar 4 χρώματα
 3. Σκαμπό μπαρ Margo 2 χρώματα
 4. Σκαμπό μπαρ Milton
 5. Σκαμπό μπαρ Lauren
 6. Σκαμπό μπαρ Zoe
 7. Σκαμπό μπαρ Livorno 3 χρώματα
 8. Σκαμπό μπαρ Martinio 2 χρώματα
 9. Σκαμπό μπαρ Coce
 10. Σκαμπό μπαρ Loui
 11. Σκαμπό μπαρ Natu 3 χρώματα
 12. Σκαμπό Lift II 2 χρώματα
 13. Σκαμπό Belzi
 14. Σκαμπό μπαρ Stroby
 15. Σκαμπό μπαρ Viti II
 16. Σκαμπό Ταβέρνας
 17. Σκαμπό Ταβέρνας Μπαρ
 18. Σκαμπό Bar Relix Wood 5 χρώματα
 19. Σκαμπό μπαρ Art Wood