1. Σκαμπό μπαρ Scaro  
 2. Σκαμπό Demy Bar 4 χρώματα
 3. Σκαμπό μπαρ Margo 2 χρώματα
 4. Σκαμπό μπαρ Milton  
 5. Σκαμπό μπαρ Lauren  
 6. Σκαμπό μπαρ Ornice  
 7. Σκαμπό μπαρ Ace  
 8. Σκαμπό μπαρ Zoe  
 9. Σκαμπό μπαρ Livorno 3 χρώματα
 10. Σκαμπό μπαρ Coce  
 11. Σκαμπό μπαρ Loui  
 12. Σκαμπό μπαρ Natu 3 χρώματα
 13. Σκαμπό Lift II 2 χρώματα
 14. Σκαμπό Ταβέρνας  
 15. Σκαμπό Ταβέρνας Μπαρ  
 16. Σκαμπό Bar Relix Wood 5 χρώματα
 17. Σκαμπό μπαρ Art Wood