1. Πλοίο KidKraft Pirate Sandboat  
  2. Αμμοδόχος Octagon  
  3. Αμμοδόχος Stars 120  
  4. Αμμοδόχος Picnic for 4  
  5. Αμμοδόχος Stars 100  
  6. Αμμοδόχος KidKraft Outdoor with Canopy