1. Υπόστρωμα Foam  
  2. Υπόστρωμα Bonnel Spring  
  3. Υπόστρωμα Sommier  Άμεσα διαθέσιμο