1. Υπόστρωμα Sommier  Άμεσα διαθέσιμο
  2. Υπόστρωμα Foam  
  3. Υπόστρωμα Bonnel Spring