1. Καρέκλα υποδοχής BF1300V  
 2. Καρέκλα υποδοχής Dasia 2 χρώματαΆμεσα διαθέσιμο
 3. Καρέκλα Υποδοχής Sigma mesh 2 χρώματαΆμεσα διαθέσιμο
 4. Κάθισμα υποδοχής Newt  
 5. Κάθισμα υποδοχής Triton  
 6. Πολυθρόνα υποδοχής Tosky  
 7. Καρέκλα υποδοχής Lexus 2 χρώματα
 8. Καρέκλα υποδοχής BS5300V  
 9. Καρέκλα υποδοχής BS5600V 2 χρώματα
 10. Πολυθρόνα υποδοχής BM105  
 11. Καρέκλα υποδοχής Μήλος υφασμάτινη 3 χρώματα
 12. Καρέκλα υποδοχής BF3300V 3 χρώματα
 13. Καρέκλα υποδοχής BF5300V 3 χρώματα
 14. Καρέκλα υποδοχής Iris  
 15. Καρέκλα υποδοχής Denim Pu 3 χρώματα
 16. Κάθισμα υποδοχής Newt plus  
 17. Κάθισμα υποδοχής Newt plus table  
 18. Κάθισμα υποδοχής Triton plus table  
 19. Κάθισμα υποδοχής Triton plus  
 20. Καρέκλα υποδοχής Puente 4 χρώματα
 21. Πολυθρόνα υποδοχής Drawer 2 χρώματα
 22. Καρέκλα υποδοχής CG3195  
 23. Πολυθρόνα υποδοχής CG6350  
 24. Πολυθρόνα επισκέπτη CG6825V  
 25. Καρέκλα υποδοχής Sienna 2 χρώματα
 26. Καρέκλα Lovet  
 27. Καρέκλα υποδοχής BF8100  
 28. Καρέκλα Υποδοχής Song  
 29. Καρέκλα Sima  
 30. Καρέκλα υποδοχής CG8600  
 31. Καρέκλα υποδοχής CG5150  
 32. Καρέκλα Combus  
 33. Πολυθρόνα υποδοχής BS2550  
 34. Πολυθρόνα υποδοχής BM102  
 35. Πολυθρόνα υποδοχής BM104 2 χρώματαΆμεσα διαθέσιμο
 36. Καρέκλα υποδοχής BF3600V 2 χρώματα
 37. Καρέκλα υποδοχής Kelly  
 38. Καρέκλα υποδοχής Μήλος PVC 2 χρώματα
 39. Καρέκλα υποδοχής Μήλος δερματίνη  
 40. Καρέκλα Υποδοχής Sigma S1 2 χρώματα
 41. Καρέκλα υποδοχής Sigma  
 42. Καρέκλα υποδοχής Sigma plus  
 43. Καρέκλα υποδοχής Campus  
 44. Καρέκλα υποδοχής Omikron  
 45. Καρέκλα υποδοχής BF4400V  
 46. Καρέκλα υποδοχής BF4500V  Άμεσα διαθέσιμο
 47. Καρέκλα υποδοχής BF6300V  
 48. Καρέκλα υποδοχής BF4800V  
 49. Καρέκλα υποδοχής BF1200V  
 50. Καρέκλα υποδοχής BF6500V