1. Χριστουγεννιάτικο δέντρο πράσινο 150cm
  2. Χριστουγεννιάτικο δέντρο λευκό 150cm
  3. Χριστουγεννιάτικο δέντρο πράσινο 180cm
  4. Χριστουγεννιάτικο δέντρο λευκό 180cm
  5. Χριστουγεννιάτικο δέντρο πράσινο 210cm
  6. Χριστουγεννιάτικο δέντρο λευκό 210cm
  7. Χριστουγεννιάτικο δέντρο 240cm