1. Καλόγερος Marta 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  2. Καλόγερος Leroy 2 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  3.  Καλόγερος Stan 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  4. Καλόγερος Patrick 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  5. Καλόγερος Margo 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  6. Καλόγερος Jason 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  7. Καλόγερος Alexander 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  8. Καλόγερος Carol 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  9. Καλόγερος Tomy 25 με 35 εργάσιμες ημέρες