1. Στρώμα Be Comfort Air
  2. Στρώμα Be Comfort Pilot
  3. Στρώμα Be Comfort Hyper
  4. Στρώμα Be Comfort Fusion
  5. Στρώμα Be Comfort Performance
  6. Στρώμα Be Comfort Cloud
  7. Στρώμα Be Comfort Foam Light
  8. Στρώμα Be Comfort Suprime