1. Τρίκυκλο ποδηλατάκι Bebe Stars Mouse 2 χρώματα
  2. Τρίκυκλο ποδηλατάκι Bebe Stars Kitten