1. Πλακέτα χειρισμού Perge
  2. Πλακέτα χειρισμού Didi
  3. Πλακέτα χειρισμού Agora 2 χρώματα