1. Βοηθητικό Τραπεζάκι Montana 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  2. Τραπέζι Montana 2 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  3. Τραπέζι Lartem 25 με 35 εργάσιμες ημέρες
  4. Τραπέζι Tania round 25 με 35 εργάσιμες ημέρες
  5. Τραπέζι Teak 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  6. Τραπέζι Palmyra 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  7. Τραπέζι Savina 8 με 22 εργάσιμες ημέρες