1. Τραπέζι Catering σπαστό 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 2. Τραπέζι ορθογώνιο Catering 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 3. Τραπέζι Siesta Mango 4 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 4. Τραπέζι Siesta Tahiti 3 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 5. Τραπέζι Siesta Ares 6 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 6. Τραπέζι μπαρ Cavva 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 7. Τραπέζι Zita πτυσσόμενο 4 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 8. Τραπέζι Arizona 90 3 χρώματα25 με 35 εργάσιμες ημέρες
 9. Τραπέζι Arizona 80 4 χρώματα25 με 35 εργάσιμες ημέρες
 10. Τραπέζι Arizona 140 25 με 35 εργάσιμες ημέρες
 11. Τραπέζι Siesta Riva 3 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 12. Τραπεζάκι Capo 25 με 35 εργάσιμες ημέρες
 13. Τραπεζάκι Prince 25 με 35 εργάσιμες ημέρες
 14. Τραπέζι Sore 4 χρώματα25 με 35 εργάσιμες ημέρες
 15. Τραπέζι Lass Glass 2 χρώματα25 με 35 εργάσιμες ημέρες
 16. Τραπέζι Lass 3 χρώματα25 με 35 εργάσιμες ημέρες
 17. Τραπέζι Gob 25 με 35 εργάσιμες ημέρες
 18. Τραπέζι Arizona 150 3 χρώματα25 με 35 εργάσιμες ημέρες
 19. Τραπέζι Viva 8 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 20. Τραπέζι Ether 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 21. Τραπέζι Catering τετράγωνο 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 22. Τραπέζι Siesta Octopus Bar 4 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 23. Τραπέζι Siesta Octopus 6 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
 24. Τραπέζι Siesta Bali 3 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες