1. Επιφάνεια Τραπεζιού Cement 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  2. Επιφάνεια Τραπεζιού Μάρμαρο Εισαγωγής 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  3. Επιφάνεια τραπεζιού Acacia 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  4. Επιφάνεια Τραπεζιού Wicker 2 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  5. Επιφάνεια Τραπεζιού Sliq Combact 2 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  6. Επιφάνεια Τραπεζιού Dark Oak 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  7. Επιφάνεια Τραπεζιού Washed Oak 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  8. Επιφάνεια Τραπεζιού Metal Line 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  9. Επιφάνεια Τραπεζιού Galaxy 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  10. Επιφάνεια Τραπεζιού Raw Print 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  11. Επιφάνεια Τραπεζιού Sunset Cabin 8 με 22 εργάσιμες ημέρες