1. Τραπέζι ποτηροθήκη 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  2. Βοηθητικό τραπέζι Carly 25 με 35 εργάσιμες ημέρες
  3. Τραπέζι Oxford πτυσσόμενο
  4. Βοηθητικό τραπέζι Leta 25 με 35 εργάσιμες ημέρες
  5. Βοηθητικό τραπέζι Mina 25 με 35 εργάσιμες ημέρες
  6. Τραπέζι Carly 25 με 35 εργάσιμες ημέρες