1. Τραπεζάκι Lugano 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  2. Βοηθητικό τραπέζι Teaky 25 με 35 εργάσιμες ημέρες