1. Πολυθρόνα Mina 2 χρώματα
  2. Πολυθρόνα Dafne 4 χρώματα
  3. Πολυθρόνα Lido  
  4. Πολυθρόνα Portofino  
  5. Πολυθρόνα Malibu 3 χρώματα
  6. Πολυθρόνα Marina 2 χρώματα
  7. Πολυθρόνα Star 3 χρώματα