1. Πολυθρόνα Dafne 4 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  2. Πολυθρόνα Portofino 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  3. Πολυθρόνα Lido 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  4. Πολυθρόνα Mina 2 χρώματα25 με 35 εργάσιμες ημέρες
  5. Πολυθρόνα Malibu 2 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  6. Πολυθρόνα Marina 2 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  7. Πολυθρόνα Star 2 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες