1. Καρέκλα Estella 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  2. Καρέκλα Dafne 4 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  3. Καρέκλα Arti 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  4. Καρέκλα Minerva 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  5. Καρέκλα Vesta 8 με 22 εργάσιμες ημέρες