1. Φωτοταπετσαρία - White magnolias
 2. Φωτοταπετσαρία - Waves of Magnolia
 3. Φωτοταπετσαρία - Subtlety of the Magnolia
 4. Φωτοταπετσαρία - Purple Empress
 5. Φωτοταπετσαρία - Power of Magnolia
 6. Φωτοταπετσαρία - Pink magnolia
 7. Φωτοταπετσαρία - Pearls and Magnolias
 8. Φωτοταπετσαρία - Muse of Lovers
 9. Φωτοταπετσαρία - Meet the Magnolias
 10. Φωτοταπετσαρία - Maroon Charm
 11. Φωτοταπετσαρία - Magnolia flower
 12. Φωτοταπετσαρία - Magnolia bloosom
 13. Φωτοταπετσαρία - Magic of the Night
 14. Φωτοταπετσαρία - Magic of the Moment
 15. Φωτοταπετσαρία - Heather Enchantment
 16. Φωτοταπετσαρία - Gentleness of the Magnolia
 17. Φωτοταπετσαρία - Flower Nymph
 18. Φωτοταπετσαρία - Flower Luxury
 19. Φωτοταπετσαρία - Floral Poetry
 20. Φωτοταπετσαρία - Floral Glow
 21. Φωτοταπετσαρία - Delicate Melody
 22. Φωτοταπετσαρία - Dance of Flowers
 23. Φωτοταπετσαρία - Concert of Dreams
 24. Φωτοταπετσαρία - Branch of magnolia tree
 25. Φωτοταπετσαρία - Beauty of Magnolia
 26. Φωτοταπετσαρία - Beaming Flower
 27. Φωτοταπετσαρία - Artistic Magnolias
 28. Φωτοταπετσαρία - Amaranthine Admiration
 29. Φωτοταπετσαρία - A lonely magnolia flower
 30. Φωτοταπετσαρία - Magnolia In Rays