1. Φωτοταπετσαρία - Winter Song
  2. Φωτοταπετσαρία - White dancers
  3. Φωτοταπετσαρία - Trust
  4. Φωτοταπετσαρία - Theatre of Elegance
  5. Φωτοταπετσαρία - Shadow of Passion
  6. Φωτοταπετσαρία - Sensual Lilies
  7. Φωτοταπετσαρία - Secret of the Lily
  8. Φωτοταπετσαρία - Royal Entourage
  9. Φωτοταπετσαρία - Romantic Glow
  10. Φωτοταπετσαρία - Queens of Summer
  11. Φωτοταπετσαρία - Purple Princesses
  12. Φωτοταπετσαρία - Purple Illumination
  13. Φωτοταπετσαρία - Purple Bouquet
  14. Φωτοταπετσαρία - Princesses of the Morning
  15. Φωτοταπετσαρία - Princess of  Brightness
  16. Φωτοταπετσαρία - Pink phantasmagoria
  17. Φωτοταπετσαρία - Parisian Lilies
  18. Φωτοταπετσαρία - Nymph's Bouquet
  19. Φωτοταπετσαρία - Nostalgic peace
  20. Φωτοταπετσαρία - Morning Lilies
  21. Φωτοταπετσαρία - Masterpiece of Purple
  22. Φωτοταπετσαρία - Marriage of Morning
  23. Φωτοταπετσαρία - Magical Sonet
  24. Φωτοταπετσαρία - Magic composition
  25. Φωτοταπετσαρία - Lily in violets
  26. Φωτοταπετσαρία - Lily in shades of violet
  27. Φωτοταπετσαρία - Lily in shades of green
  28. Φωτοταπετσαρία - Lily Bunch
  29. Φωτοταπετσαρία - Lily - Flower of Masters
  30. Φωτοταπετσαρία - Lilies in the Tunnel
  31. Φωτοταπετσαρία - Lilies and Wooden Background
  32. Φωτοταπετσαρία - Lilies and The Gold Spirals
  33. Φωτοταπετσαρία - Lilies and Quilted Background
  34. Φωτοταπετσαρία - Lilies and Ornaments
  35. Φωτοταπετσαρία - Joyfulness
  36. Φωτοταπετσαρία - Jewels of Natur
  37. Φωτοταπετσαρία - Jewels of Light
  38. Φωτοταπετσαρία - Innocence of Lily
  39. Φωτοταπετσαρία - Heather Dawn
  40. Φωτοταπετσαρία - Guardian of Brightness
  41. Φωτοταπετσαρία - Green Daybreak
  42. Φωτοταπετσαρία - Golden Lily
  43. Φωτοταπετσαρία - Gentle Symphony
  44. Φωτοταπετσαρία - Flowering scarlet
  45. Φωτοταπετσαρία - Fiery Temperament
  46. Φωτοταπετσαρία - Favourite of Kings
  47. Φωτοταπετσαρία - Euphoria
  48. Φωτοταπετσαρία - Ethereal Sheen
  49. Φωτοταπετσαρία - Ecstatic Green
  50. Φωτοταπετσαρία - Distance
  51. Φωτοταπετσαρία - Diamond Lilies
  52. Φωτοταπετσαρία - Dance with Lilies
  53. Φωτοταπετσαρία - Dance of charmed  lilies
  54. Φωτοταπετσαρία - Creamy Illusion
  55. Φωτοταπετσαρία - Cream lily
  56. Φωτοταπετσαρία - Coquettish Lily
  57. Φωτοταπετσαρία - Concealed Emotions
  58. Φωτοταπετσαρία - Circle of Light
  59. Φωτοταπετσαρία - Bouquet of Elegance
  60. Φωτοταπετσαρία - Border of Abstraction