1. Φωτοταπετσαρία - Winter Song
 2. Φωτοταπετσαρία - White dancers
 3. Φωτοταπετσαρία - Trust
 4. Φωτοταπετσαρία - Theatre of Elegance
 5. Φωτοταπετσαρία - Shadow of Passion
 6. Φωτοταπετσαρία - Sensual Lilies
 7. Φωτοταπετσαρία - Secret of the Lily
 8. Φωτοταπετσαρία - Royal Entourage
 9. Φωτοταπετσαρία - Romantic Glow
 10. Φωτοταπετσαρία - Queens of Summer
 11. Φωτοταπετσαρία - Purple Princesses
 12. Φωτοταπετσαρία - Purple Illumination
 13. Φωτοταπετσαρία - Purple Bouquet
 14. Φωτοταπετσαρία - Princesses of the Morning
 15. Φωτοταπετσαρία - Princess of Brightness
 16. Φωτοταπετσαρία - Pink phantasmagoria
 17. Φωτοταπετσαρία - Parisian Lilies
 18. Φωτοταπετσαρία - Nymph's Bouquet
 19. Φωτοταπετσαρία - Nostalgic peace
 20. Φωτοταπετσαρία - Morning Lilies
 21. Φωτοταπετσαρία - Masterpiece of Purple
 22. Φωτοταπετσαρία - Marriage of Morning
 23. Φωτοταπετσαρία - Magical Sonet
 24. Φωτοταπετσαρία - Magic composition
 25. Φωτοταπετσαρία - Lily in violets
 26. Φωτοταπετσαρία - Lily in shades of violet
 27. Φωτοταπετσαρία - Lily in shades of green
 28. Φωτοταπετσαρία - Lily Bunch
 29. Φωτοταπετσαρία - Lily - Flower of Masters
 30. Φωτοταπετσαρία - Lilies in the Tunnel
 31. Φωτοταπετσαρία - Lilies and Wooden Background
 32. Φωτοταπετσαρία - Lilies and The Gold Spirals
 33. Φωτοταπετσαρία - Lilies and Quilted Background
 34. Φωτοταπετσαρία - Lilies and Ornaments
 35. Φωτοταπετσαρία - Joyfulness
 36. Φωτοταπετσαρία - Jewels of Natur
 37. Φωτοταπετσαρία - Jewels of Light
 38. Φωτοταπετσαρία - Innocence of Lily
 39. Φωτοταπετσαρία - Heather Dawn
 40. Φωτοταπετσαρία - Guardian of Brightness
 41. Φωτοταπετσαρία - Green Daybreak
 42. Φωτοταπετσαρία - Golden Lily
 43. Φωτοταπετσαρία - Gentle Symphony
 44. Φωτοταπετσαρία - Flowering scarlet
 45. Φωτοταπετσαρία - Fiery Temperament
 46. Φωτοταπετσαρία - Favourite of Kings
 47. Φωτοταπετσαρία - Euphoria
 48. Φωτοταπετσαρία - Ethereal Sheen
 49. Φωτοταπετσαρία - Ecstatic Green
 50. Φωτοταπετσαρία - Distance
 51. Φωτοταπετσαρία - Diamond Lilies
 52. Φωτοταπετσαρία - Dance with Lilies
 53. Φωτοταπετσαρία - Dance of charmed lilies
 54. Φωτοταπετσαρία - Creamy Illusion
 55. Φωτοταπετσαρία - Cream lily
 56. Φωτοταπετσαρία - Coquettish Lily
 57. Φωτοταπετσαρία - Concealed Emotions
 58. Φωτοταπετσαρία - Circle of Light
 59. Φωτοταπετσαρία - Bouquet of Elegance
 60. Φωτοταπετσαρία - Border of Abstraction