1. Φωτοταπετσαρία - Fleeting moments II
 2. Φωτοταπετσαρία - Fleeting Moments I
 3. Φωτοταπετσαρία - Wind and dandelion
 4. Φωτοταπετσαρία - White Dandelion
 5. Φωτοταπετσαρία - Vulcan of Colours
 6. Φωτοταπετσαρία - Unpredictable moments
 7. Φωτοταπετσαρία - Two dandelions
 8. Φωτοταπετσαρία - Turquoise dandelion
 9. Φωτοταπετσαρία - Touch of Summer
 10. Φωτοταπετσαρία - The Ballad of Beauty
 11. Φωτοταπετσαρία - Summer time - dandelion
 12. Φωτοταπετσαρία - Summer Games
 13. Φωτοταπετσαρία - Summer Delight
 14. Φωτοταπετσαρία - Spellbound dandelions
 15. Φωτοταπετσαρία - Solar Illusion
 16. Φωτοταπετσαρία - Pastel Land
 17. Φωτοταπετσαρία - Natural Mildness
 18. Φωτοταπετσαρία - Magic Touch
 19. Φωτοταπετσαρία - Magic of Nature
 20. Φωτοταπετσαρία - Madness of Blue
 21. Φωτοταπετσαρία - Green Gentleness
 22. Φωτοταπετσαρία - Grasping the Invisible
 23. Φωτοταπετσαρία - Gift of the Sun
 24. Φωτοταπετσαρία - Forest Morning
 25. Φωτοταπετσαρία - Focus on dandelion
 26. Φωτοταπετσαρία - Fluffy dandelion
 27. Φωτοταπετσαρία - Evanescence
 28. Φωτοταπετσαρία - Etheric Morning
 29. Φωτοταπετσαρία - Dandelions in the wind
 30. Φωτοταπετσαρία - Dandelion: Tears of the Morning
 31. Φωτοταπετσαρία - Dandelion: Kiss of the Morning
 32. Φωτοταπετσαρία - Dandelion seeds carried by the wind
 33. Φωτοταπετσαρία - Dandelion forest
 34. Φωτοταπετσαρία - Dandelion and morning dew
 35. Φωτοταπετσαρία - dandelion (sepia)
 36. Φωτοταπετσαρία - Dandelion - sepia
 37. Φωτοταπετσαρία - Crumbs of the Day
 38. Φωτοταπετσαρία - Colourful Element
 39. Φωτοταπετσαρία - Blast of Lightness
 40. Φωτοταπετσαρία - Black and white dandelion
 41. Φωτοταπετσαρία - Beautiful Summer Morning
 42. Φωτοταπετσαρία - Dandelion - sepia 300x210
 43. Φωτοταπετσαρία - dandelion - sepia 300x231
 44. Φωτοταπετσαρία - Dandelion - sepia 250x175
 45. Φωτοταπετσαρία - dandelion - sepia 250x193
 46. Φωτοταπετσαρία - Dandelion - sepia 350x245
 47. Φωτοταπετσαρία - dandelion - sepia 200x154
 48. Φωτοταπετσαρία - dandelion - sepia 350x270
 49. Φωτοταπετσαρία - Story of the Summer 450x270
 50. Φωτοταπετσαρία - Dandelion - sepia 400x280
 51. Φωτοταπετσαρία - dandelion - sepia 400x309