1. Φωτοταπετσαρία - Summer Garden ii
 2. Φωτοταπετσαρία - Yellow azalea
 3. Φωτοταπετσαρία - Wreath of orchids
 4. Φωτοταπετσαρία - Winter Garden
 5. Φωτοταπετσαρία - White sigh
 6. Φωτοταπετσαρία - White gerbera daisy
 7. Φωτοταπετσαρία - Violet buds
 8. Φωτοταπετσαρία - Vintage - spring
 9. Φωτοταπετσαρία - Vintage - butterflies
 10. Φωτοταπετσαρία - Tropical Leaves
 11. Φωτοταπετσαρία - The smell of jasmine
 12. Φωτοταπετσαρία - The fragrance of spring
 13. Φωτοταπετσαρία - Sunny Alstroemeria
 14. Φωτοταπετσαρία - Subtle scent
 15. Φωτοταπετσαρία - Springtime...
 16. Φωτοταπετσαρία - Spring fragrance
 17. Φωτοταπετσαρία - Southern Princess
 18. Φωτοταπετσαρία - Sounds of subtlety - violet
 19. Φωτοταπετσαρία - Sounds of subtlety - turquoise
 20. Φωτοταπετσαρία - Sounds of subtlety - silver
 21. Φωτοταπετσαρία - Softness of down
 22. Φωτοταπετσαρία - Smell of cloves
 23. Φωτοταπετσαρία - Small gesture
 24. Φωτοταπετσαρία - Signs of happiness
 25. Φωτοταπετσαρία - Rise of romantic love II
 26. Φωτοταπετσαρία - Rise of romantic love
 27. Φωτοταπετσαρία - Return to the Innocence
 28. Φωτοταπετσαρία - Red azalea
 29. Φωτοταπετσαρία - Raw beauty
 30. Φωτοταπετσαρία - Plaster Flowers
 31. Φωτοταπετσαρία - Pink azalea flowers
 32. Φωτοταπετσαρία - Pastel peonies
 33. Φωτοταπετσαρία - Paper Flowers (Grey)
 34. Φωτοταπετσαρία - Paper Flowers (Cream)
 35. Φωτοταπετσαρία - Paper Flowers (Beige)
 36. Φωτοταπετσαρία - Nature's constancy
 37. Φωτοταπετσαρία - Nature's awakening
 38. Φωτοταπετσαρία - Morning musings II
 39. Φωτοταπετσαρία - Marantaceae
 40. Φωτοταπετσαρία - Magical Plant
 41. Φωτοταπετσαρία - Magical Grove
 42. Φωτοταπετσαρία - Magical Clover
 43. Φωτοταπετσαρία - Luminous Morning
 44. Φωτοταπετσαρία - Lotus flower
 45. Φωτοταπετσαρία - Lily of the Incas
 46. Φωτοταπετσαρία - Lilac flowers
 47. Φωτοταπετσαρία - Lavender fields
 48. Φωτοταπετσαρία - Kiss of Light
 49. Φωτοταπετσαρία - Jasmine flowers
 50. Φωτοταπετσαρία - Jasmine
 51. Φωτοταπετσαρία - Green Clover
 52. Φωτοταπετσαρία - Green Calathea
 53. Φωτοταπετσαρία - Golden Garden
 54. Φωτοταπετσαρία - Gerbera in bronze
 55. Φωτοταπετσαρία - Garden of Fairies
 56. Φωτοταπετσαρία - Freesia on Wood
 57. Φωτοταπετσαρία - Four-leaf Happiness
 58. Φωτοταπετσαρία - Flowers and Shells
 59. Φωτοταπετσαρία - Flower petals - dahlia
 60. Φωτοταπετσαρία - Flower Grove