1. Φωτοταπετσαρία - Buddha's garden  
 2. Φωτοταπετσαρία - Zen Octopus  
 3. Φωτοταπετσαρία - Oriental Garden  
 4. Φωτοταπετσαρία - Mandala: Emerald Fantasy  
 5. Φωτοταπετσαρία - Zen: Balance  
 6. Φωτοταπετσαρία - Zen stone  
 7. Φωτοταπετσαρία - Zen sand garden  
 8. Φωτοταπετσαρία - Zen garden  
 9. Φωτοταπετσαρία - Zen and spa  
 10. Φωτοταπετσαρία - Wise Buddha  
 11. Φωτοταπετσαρία - Windmill  
 12. Φωτοταπετσαρία - Wild herons  
 13. Φωτοταπετσαρία - Waterfall of Contemplation  
 14. Φωτοταπετσαρία - Three incarnations of Buddha  
 15. Φωτοταπετσαρία - The Flowers of Calm  
 16. Φωτοταπετσαρία - temple zen  
 17. Φωτοταπετσαρία - Sun and bamboo  
 18. Φωτοταπετσαρία - SPA: Orchids and Stones  
 19. Φωτοταπετσαρία - Smiling Buddha  
 20. Φωτοταπετσαρία - Serenity of nature  
 21. Φωτοταπετσαρία - Round Stained Glass (Violet)  
 22. Φωτοταπετσαρία - Round Stained Glass (Green)  
 23. Φωτοταπετσαρία - Round Stained Glass (Beige)  
 24. Φωτοταπετσαρία - Relaxation and Wellness  
 25. Φωτοταπετσαρία - relax - zen  
 26. Φωτοταπετσαρία - Red bush  
 27. Φωτοταπετσαρία - Practice of self-knowledge  
 28. Φωτοταπετσαρία - Pearly Flowers (Violet)  
 29. Φωτοταπετσαρία - Pearly Flowers (Golden)  
 30. Φωτοταπετσαρία - Pearly Flowers (Brown)  
 31. Φωτοταπετσαρία - Oriental Waterfall  
 32. Φωτοταπετσαρία - Oriental Pattern  
 33. Φωτοταπετσαρία - Oriental Flowers  
 34. Φωτοταπετσαρία - Oriental design  
 35. Φωτοταπετσαρία - Oriental Circle  
 36. Φωτοταπετσαρία - Orient Prayer  
 37. Φωτοταπετσαρία - Oasis of the Soul  
 38. Φωτοταπετσαρία - Mysterious night  
 39. Φωτοταπετσαρία - Mandala: Pink Expression  
 40. Φωτοταπετσαρία - Mandala: Golden Poem  
 41. Φωτοταπετσαρία - Lake of Tranquility  
 42. Φωτοταπετσαρία - jungle - bamboo  
 43. Φωτοταπετσαρία - Japanese landscape  
 44. Φωτοταπετσαρία - Japanese garden  
 45. Φωτοταπετσαρία - Japanese Ceremony  
 46. Φωτοταπετσαρία - Iron Flowers  
 47. Φωτοταπετσαρία - Heavenly Peace  
 48. Φωτοταπετσαρία - Golden Treasure  
 49. Φωτοταπετσαρία - Golden Illumination  
 50. Φωτοταπετσαρία - Golden Glare  
 51. Φωτοταπετσαρία - Golden Enlightenment  
 52. Φωτοταπετσαρία - Golden Buddha  
 53. Φωτοταπετσαρία - Geometric meditation  
 54. Φωτοταπετσαρία - Forest Prayer  
 55. Φωτοταπετσαρία - Forest of the Setting Sun  
 56. Φωτοταπετσαρία - Fog and bamboo forest  
 57. Φωτοταπετσαρία - Flight of herons  
 58. Φωτοταπετσαρία - Dance of herons  
 59. Φωτοταπετσαρία - Chinese botanical garden of Montreal (Quebec Canada)  
 60. Φωτοταπετσαρία - Buddhist Paradise