1. Φωτοταπετσαρία - Zen: Balance
 2. Φωτοταπετσαρία - Zen stone
 3. Φωτοταπετσαρία - Zen sand garden
 4. Φωτοταπετσαρία - Zen Octopus
 5. Φωτοταπετσαρία - Zen garden
 6. Φωτοταπετσαρία - Zen and spa
 7. Φωτοταπετσαρία - Wise Buddha
 8. Φωτοταπετσαρία - Windmill
 9. Φωτοταπετσαρία - Wild herons
 10. Φωτοταπετσαρία - Waterfall of Contemplation
 11. Φωτοταπετσαρία - Three incarnations of Buddha
 12. Φωτοταπετσαρία - The Flowers of Calm
 13. Φωτοταπετσαρία - temple zen
 14. Φωτοταπετσαρία - Sun and bamboo
 15. Φωτοταπετσαρία - SPA: Orchids and Stones
 16. Φωτοταπετσαρία - Smiling Buddha
 17. Φωτοταπετσαρία - Serenity of nature
 18. Φωτοταπετσαρία - Round Stained Glass (Violet)
 19. Φωτοταπετσαρία - Round Stained Glass (Green)
 20. Φωτοταπετσαρία - Round Stained Glass (Beige)
 21. Φωτοταπετσαρία - Relaxation and Wellness
 22. Φωτοταπετσαρία - relax - zen
 23. Φωτοταπετσαρία - Red bush
 24. Φωτοταπετσαρία - Practice of self-knowledge
 25. Φωτοταπετσαρία - Pearly Flowers (Violet)
 26. Φωτοταπετσαρία - Pearly Flowers (Golden)
 27. Φωτοταπετσαρία - Pearly Flowers (Brown)
 28. Φωτοταπετσαρία - Oriental Waterfall
 29. Φωτοταπετσαρία - Oriental Pattern
 30. Φωτοταπετσαρία - Oriental Garden
 31. Φωτοταπετσαρία - Oriental Flowers
 32. Φωτοταπετσαρία - Oriental design
 33. Φωτοταπετσαρία - Oriental Circle
 34. Φωτοταπετσαρία - Orient Prayer
 35. Φωτοταπετσαρία - Oasis of the Soul
 36. Φωτοταπετσαρία - Mysterious night
 37. Φωτοταπετσαρία - Mandala: Pink Expression
 38. Φωτοταπετσαρία - Mandala: Golden Poem
 39. Φωτοταπετσαρία - Mandala: Emerald Fantasy
 40. Φωτοταπετσαρία - Lake of Tranquility
 41. Φωτοταπετσαρία - jungle - bamboo
 42. Φωτοταπετσαρία - Japanese landscape
 43. Φωτοταπετσαρία - Japanese garden
 44. Φωτοταπετσαρία - Japanese Ceremony
 45. Φωτοταπετσαρία - Iron Flowers
 46. Φωτοταπετσαρία - Heavenly Peace
 47. Φωτοταπετσαρία - Golden Treasure
 48. Φωτοταπετσαρία - Golden Illumination
 49. Φωτοταπετσαρία - Golden Glare
 50. Φωτοταπετσαρία - Golden Enlightenment
 51. Φωτοταπετσαρία - Golden Buddha
 52. Φωτοταπετσαρία - Geometric meditation
 53. Φωτοταπετσαρία - Forest Prayer
 54. Φωτοταπετσαρία - Forest of the Setting Sun
 55. Φωτοταπετσαρία - Fog and bamboo forest
 56. Φωτοταπετσαρία - Flight of herons
 57. Φωτοταπετσαρία - Dance of herons
 58. Φωτοταπετσαρία - Chinese botanical garden of Montreal (Quebec Canada)
 59. Φωτοταπετσαρία - Buddhist Paradise
 60. Φωτοταπετσαρία - Buddha's garden