1. Πίνακας - Cracow: Town Hall (1 Part) Vertical  
  2. Πίνακας - Cracow: Sunny Pub (1 Part) Vertical  
  3. Πίνακας - Cracow: St. Wojciech Church (1 Part) Vertical  
  4. Πίνακας - Cracow: St Mary’ Church (1 Part) Vertical  
  5. Πίνακας - Cracow: Royal Castle (1 Part) Vertical  
  6. Πίνακας - Cracow: Old City (1 Part) Vertical  
  7. Πίνακας - Cracow: Florianska Street (1 Part) Vertical  
  8. Πίνακας - Cracow: Cloth Hall (1 Part) Vertical  
  9. Πίνακας - Cracow: Cafe with Ivy (1 Part) Vertical