1. Πίνακας - Pergola (5 Part) Narrow
 2. Πίνακας - Yacht at Sea (1 Part) Wide
 3. Πίνακας - Water and Sand (1 Part) Wide
 4. Πίνακας - Turquoise Lake II (5 Parts) Wide
 5. Πίνακας - Trees In The Fog (1 Part) Vertical
 6. Πίνακας - Tree in the Desert (1 Part) Vertical
 7. Πίνακας - Tree Crowns (1 Part) Vertical
 8. Πίνακας - Traces on the Sand (1 Part) Vertical
 9. Πίνακας - The Best Is Yet To Come (1 Part) Vertical
 10. Πίνακας - Sunny Moon (1 Part) Vertical
 11. Πίνακας - Storm (1 Part) Vertical
 12. Πίνακας - Slice of Siberia (1 Part) Vertical
 13. Πίνακας - Seascape (Collection)
 14. Πίνακας - Sea Currents (1 Part) Vertical
 15. Πίνακας - Sandy Shapes (1 Part) Vertical
 16. Πίνακας - Sand Wave (1 Part) Vertical
 17. Πίνακας - Sahara (1 Part) Vertical
 18. Πίνακας - Road Through Forest (1 Part) Vertical
 19. Πίνακας - Restless Clouds (1 Part) Wide
 20. Πίνακας - Purple Afternoon (1 Part) Wide
 21. Πίνακας - Power of the Mountains (1 Part) Vertical
 22. Πίνακας - Pink Moon (1 Part) Vertical
 23. Πίνακας - Park Benches (1 Part) Vertical
 24. Πίνακας - Ocean Wave (1 Part) Vertical
 25. Πίνακας - Ocean Water (1 Part) Vertical
 26. Πίνακας - Night in the Jungle (1 Part) Wide
 27. Πίνακας - New Era (1 Part) Vertical
 28. Πίνακας - Never Stop Exploring (1 Part) Vertical
 29. Πίνακας - Nature Shapes (Collection)
 30. Πίνακας - Mountains in the Clouds (1 Part) Vertical
 31. Πίνακας - Mountain At Sunrise (1 Part) Vertical
 32. Πίνακας - Morning (5 Parts) Wide Pink
 33. Πίνακας - Morning (5 Parts) Wide Green
 34. Πίνακας - Morning (5 Parts) Wide Brown
 35. Πίνακας - Morning (5 Parts) Narrow Pink
 36. Πίνακας - Morning (5 Parts) Narrow Green
 37. Πίνακας - Morning (5 Parts) Narrow Brown
 38. Πίνακας - Morning (1 Part) Narrow Pink
 39. Πίνακας - Morning (1 Part) Narrow Green
 40. Πίνακας - Morning (1 Part) Narrow Brown
 41. Πίνακας - Monstera Leaves (1 Part) Vertical
 42. Πίνακας - Love You to the Moon and Back (1 Part) Vertical
 43. Πίνακας - Love (Collection)
 44. Πίνακας - Lost Land (1 Part) Vertical
 45. Πίνακας - Lonely Planet (1 Part) Vertical
 46. Πίνακας - Leaves of Luxury (1 Part) Vertical
 47. Πίνακας - Leaves (Collection)
 48. Πίνακας - Japanese Adventure (5 Parts) Wide
 49. Πίνακας - Japanese Adventure (1 Part) Wide
 50. Πίνακας - Inside the Canyon (1 Part) Vertical
 51. Πίνακας - Idyllic Life (Collection)
 52. Πίνακας - Ice Land (1 Part) Vertical
 53. Πίνακας - Hot Sand (1 Part) Vertical
 54. Πίνακας - Horizon (1 Part) Wide
 55. Πίνακας - Holiday (Collection)
 56. Πίνακας - High Palm Tree (1 Part) Vertical
 57. Πίνακας - Green Wealth (1 Part) Vertical
 58. Πίνακας - Green Nature (Collection)
 59. Πίνακας - Golden Gate Bridge (1 Part) Vertical
 60. Πίνακας - Full Moon (1 Part) Vertical