1. Φωτοταπετσαρία - Winter flora
 2. Φωτοταπετσαρία - White Garden
 3. Φωτοταπετσαρία - Virtuosity of Gold
 4. Φωτοταπετσαρία - Vernal flora
 5. Φωτοταπετσαρία - Turquoise infatuation
 6. Φωτοταπετσαρία - Transparent flowers
 7. Φωτοταπετσαρία - Tiles
 8. Φωτοταπετσαρία - The Secret of Light
 9. Φωτοταπετσαρία - Tale of Tenderness
 10. Φωτοταπετσαρία - Summer memories
 11. Φωτοταπετσαρία - Summer
 12. Φωτοταπετσαρία - Stationery
 13. Φωτοταπετσαρία - Spring pattern
 14. Φωτοταπετσαρία - Spring in the air...
 15. Φωτοταπετσαρία - Solar Ornaments
 16. Φωτοταπετσαρία - Snow mirages
 17. Φωτοταπετσαρία - Snow flower
 18. Φωτοταπετσαρία - Silver Hills
 19. Φωτοταπετσαρία - Satiny carpet
 20. Φωτοταπετσαρία - Rose passion
 21. Φωτοταπετσαρία - Romantic Garden
 22. Φωτοταπετσαρία - Return of the Retro
 23. Φωτοταπετσαρία - Rain of Flowers
 24. Φωτοταπετσαρία - Radiant Flowers
 25. Φωτοταπετσαρία - Purple Sweetness
 26. Φωτοταπετσαρία - Purple orchids - variation
 27. Φωτοταπετσαρία - Pink orchids - variation
 28. Φωτοταπετσαρία - Pink Delicacy
 29. Φωτοταπετσαρία - Pastel magnolias
 30. Φωτοταπετσαρία - Pale sunflowers
 31. Φωτοταπετσαρία - Night of the Fireflies
 32. Φωτοταπετσαρία - Mysterious fun III
 33. Φωτοταπετσαρία - Mysterious fun II
 34. Φωτοταπετσαρία - Mysterious fun
 35. Φωτοταπετσαρία - Moroccan Mosaic
 36. Φωτοταπετσαρία - Memoir
 37. Φωτοταπετσαρία - meadow (black and white)
 38. Φωτοταπετσαρία - Magic of Gentleness
 39. Φωτοταπετσαρία - Lyrical twig
 40. Φωτοταπετσαρία - Lily on a stone
 41. Φωτοταπετσαρία - Leaf and three drops of water
 42. Φωτοταπετσαρία - Heather seclusion
 43. Φωτοταπετσαρία - Heather dream
 44. Φωτοταπετσαρία - Green passion
 45. Φωτοταπετσαρία - Golden Leaves
 46. Φωτοταπετσαρία - Golden Field
 47. Φωτοταπετσαρία - Golden buds
 48. Φωτοταπετσαρία - Gentleness of Flowers
 49. Φωτοταπετσαρία - Garden of Gentleness
 50. Φωτοταπετσαρία - Garden from Dream
 51. Φωτοταπετσαρία - Fresh paint
 52. Φωτοταπετσαρία - Forest Treasure
 53. Φωτοταπετσαρία - Fluorescent Wave
 54. Φωτοταπετσαρία - Flowers and butterflies
 55. Φωτοταπετσαρία - Flower Palace
 56. Φωτοταπετσαρία - Floral notes III
 57. Φωτοταπετσαρία - Floral notes II
 58. Φωτοταπετσαρία - Floral notes
 59. Φωτοταπετσαρία - Floral fantasy III
 60. Φωτοταπετσαρία - Floral fantasy II