1. Φωτοταπετσαρία - Woven of grays  
 2. Φωτοταπετσαρία - Wooden Maze  
 3. Φωτοταπετσαρία - White Swirl  
 4. Φωτοταπετσαρία - White pullover  
 5. Φωτοταπετσαρία - Waving White  
 6. Φωτοταπετσαρία - Violet pixel  
 7. Φωτοταπετσαρία - Triangular World  
 8. Φωτοταπετσαρία - Triangular Perspective  
 9. Φωτοταπετσαρία - Triangles  
 10. Φωτοταπετσαρία - Trail  
 11. Φωτοταπετσαρία - The Construction of Modernity  
 12. Φωτοταπετσαρία - Sweet stripes  
 13. Φωτοταπετσαρία - Subdued stripes  
 14. Φωτοταπετσαρία - Structure and Clarity  
 15. Φωτοταπετσαρία - Stone Stalactites  
 16. Φωτοταπετσαρία - Sky Blue Dots  
 17. Φωτοταπετσαρία - Simplicity of form  
 18. Φωτοταπετσαρία - Silver Net  
 19. Φωτοταπετσαρία - Silken cords  
 20. Φωτοταπετσαρία - Semicircular Mosaic (Green)  
 21. Φωτοταπετσαρία - Semicircular Mosaic (Blue)  
 22. Φωτοταπετσαρία - Semicircular Mosaic (Black)  
 23. Φωτοταπετσαρία - Sacred Circle  
 24. Φωτοταπετσαρία - Royal Prison  
 25. Φωτοταπετσαρία - Royal Chessboard  
 26. Φωτοταπετσαρία - Riddle of the Majesty  
 27. Φωτοταπετσαρία - Riddle of Squares  
 28. Φωτοταπετσαρία - Rhombuses  
 29. Φωτοταπετσαρία - Rhombic Chessboard (Pink)  
 30. Φωτοταπετσαρία - Rhombic Chessboard (Green)  
 31. Φωτοταπετσαρία - Rhombic Chessboard (Black and White)  
 32. Φωτοταπετσαρία - Red & Black Chessboard  
 33. Φωτοταπετσαρία - Rainbow Triangles  
 34. Φωτοταπετσαρία - Queen's Chamber  
 35. Φωτοταπετσαρία - Purity of form  
 36. Φωτοταπετσαρία - Prom of Colours  
 37. Φωτοταπετσαρία - Platinum cubes  
 38. Φωτοταπετσαρία - Pink Star  
 39. Φωτοταπετσαρία - PInk pixel  
 40. Φωτοταπετσαρία - Philosophy of Geometry  
 41. Φωτοταπετσαρία - Pavement Tiles (Grey)  
 42. Φωτοταπετσαρία - Pavement Tiles (Golden)  
 43. Φωτοταπετσαρία - Pavement Tiles (Colourful)  
 44. Φωτοταπετσαρία - Paper Kaleidoscope  
 45. Φωτοταπετσαρία - Paper Abstraction  
 46. Φωτοταπετσαρία - Oriental Triangles  
 47. Φωτοταπετσαρία - Oriental ornament  
 48. Φωτοταπετσαρία - Neon Blue  
 49. Φωτοταπετσαρία - Monochromatic cubes  
 50. Φωτοταπετσαρία - Modern Cobweb  
 51. Φωτοταπετσαρία - Millions of planets  
 52. Φωτοταπετσαρία - Mandala of Love  
 53. Φωτοταπετσαρία - Mandala  
 54. Φωτοταπετσαρία - Kings and queens  
 55. Φωτοταπετσαρία - Intense illusory pattern  
 56. Φωτοταπετσαρία - Inspired by Piet Mondrian  
 57. Φωτοταπετσαρία - Inky Depths  
 58. Φωτοταπετσαρία - In The Net of Grey  
 59. Φωτοταπετσαρία - Grey Triangles  
 60. Φωτοταπετσαρία - Grey Citadel