1. Φωτοταπετσαρία - Woven of grays
 2. Φωτοταπετσαρία - Wooden Maze
 3. Φωτοταπετσαρία - White Swirl
 4. Φωτοταπετσαρία - White pullover
 5. Φωτοταπετσαρία - Waving White
 6. Φωτοταπετσαρία - Violet pixel
 7. Φωτοταπετσαρία - Triangular World
 8. Φωτοταπετσαρία - Triangular Perspective
 9. Φωτοταπετσαρία - Triangles
 10. Φωτοταπετσαρία - Trail
 11. Φωτοταπετσαρία - The Construction of Modernity
 12. Φωτοταπετσαρία - Sweet stripes
 13. Φωτοταπετσαρία - Subdued stripes
 14. Φωτοταπετσαρία - Structure and Clarity
 15. Φωτοταπετσαρία - Stone Stalactites
 16. Φωτοταπετσαρία - Sky Blue Dots
 17. Φωτοταπετσαρία - Simplicity of form
 18. Φωτοταπετσαρία - Silver Net
 19. Φωτοταπετσαρία - Silken cords
 20. Φωτοταπετσαρία - Semicircular Mosaic (Green)
 21. Φωτοταπετσαρία - Semicircular Mosaic (Blue)
 22. Φωτοταπετσαρία - Semicircular Mosaic (Black)
 23. Φωτοταπετσαρία - Sacred Circle
 24. Φωτοταπετσαρία - Royal Prison
 25. Φωτοταπετσαρία - Royal Chessboard
 26. Φωτοταπετσαρία - Riddle of the Majesty
 27. Φωτοταπετσαρία - Riddle of Squares
 28. Φωτοταπετσαρία - Rhombuses
 29. Φωτοταπετσαρία - Rhombic Chessboard (Pink)
 30. Φωτοταπετσαρία - Rhombic Chessboard (Green)
 31. Φωτοταπετσαρία - Rhombic Chessboard (Black and White)
 32. Φωτοταπετσαρία - Red & Black Chessboard
 33. Φωτοταπετσαρία - Rainbow Triangles
 34. Φωτοταπετσαρία - Queen's Chamber
 35. Φωτοταπετσαρία - Purity of form
 36. Φωτοταπετσαρία - Prom of Colours
 37. Φωτοταπετσαρία - Platinum cubes
 38. Φωτοταπετσαρία - Pink Star
 39. Φωτοταπετσαρία - PInk pixel
 40. Φωτοταπετσαρία - Philosophy of Geometry
 41. Φωτοταπετσαρία - Pavement Tiles (Grey)
 42. Φωτοταπετσαρία - Pavement Tiles (Golden)
 43. Φωτοταπετσαρία - Pavement Tiles (Colourful)
 44. Φωτοταπετσαρία - Paper Kaleidoscope
 45. Φωτοταπετσαρία - Paper Abstraction
 46. Φωτοταπετσαρία - Oriental Triangles
 47. Φωτοταπετσαρία - Oriental ornament
 48. Φωτοταπετσαρία - Neon Blue
 49. Φωτοταπετσαρία - Monochromatic cubes
 50. Φωτοταπετσαρία - Modern Cobweb
 51. Φωτοταπετσαρία - Millions of planets
 52. Φωτοταπετσαρία - Mandala of Love
 53. Φωτοταπετσαρία - Mandala
 54. Φωτοταπετσαρία - Kings and queens
 55. Φωτοταπετσαρία - Intense illusory pattern
 56. Φωτοταπετσαρία - Inspired by Piet Mondrian
 57. Φωτοταπετσαρία - Inky Depths
 58. Φωτοταπετσαρία - In The Net of Grey
 59. Φωτοταπετσαρία - Grey Triangles
 60. Φωτοταπετσαρία - Grey Citadel