1. Φωτοταπετσαρία - Zebra pattern (violet)
 2. Φωτοταπετσαρία - Zebra pattern (turquoise)
 3. Φωτοταπετσαρία - White Elegance
 4. Φωτοταπετσαρία - Space
 5. Φωτοταπετσαρία - Royal Elegance
 6. Φωτοταπετσαρία - Quilted Leather
 7. Φωτοταπετσαρία - Princess of Elegance
 8. Φωτοταπετσαρία - Lime detente
 9. Φωτοταπετσαρία - gray rhombuses
 10. Φωτοταπετσαρία - Fuchsia rhombuses
 11. Φωτοταπετσαρία - Empire of the Style
 12. Φωτοταπετσαρία - Elegant accent
 13. Φωτοταπετσαρία - Distinguished Elegance
 14. Φωτοταπετσαρία - Dignified design
 15. Φωτοταπετσαρία - Detente
 16. Φωτοταπετσαρία - Curtain of Luxury
 17. Φωτοταπετσαρία - Cowhide
 18. Φωτοταπετσαρία - Candy marshmallow
 19. Φωτοταπετσαρία - Biscuit bliss