1. Φωτοταπετσαρία - World championship
 2. Φωτοταπετσαρία - Victory!
 3. Φωτοταπετσαρία - Street football
 4. Φωτοταπετσαρία - sport - basketball
 5. Φωτοταπετσαρία - Space match
 6. Φωτοταπετσαρία - Snowboard wall
 7. Φωτοταπετσαρία - Perseverance
 8. Φωτοταπετσαρία - National stadium
 9. Φωτοταπετσαρία - Let's play!
 10. Φωτοταπετσαρία - I love basketball!
 11. Φωτοταπετσαρία - Great footballer
 12. Φωτοταπετσαρία - Golf pitch
 13. Φωτοταπετσαρία - Goal!
 14. Φωτοταπετσαρία - Football legend
 15. Φωτοταπετσαρία - Football Cup
 16. Φωτοταπετσαρία - First gol
 17. Φωτοταπετσαρία - Decisive Tackle
 18. Φωτοταπετσαρία - Das nächste Spiel ist immer das schwerste (Sepp Herberger)
 19. Φωτοταπετσαρία - Colourful Sport
 20. Φωτοταπετσαρία - Brazilian stadium
 21. Φωτοταπετσαρία - Bowling
 22. Φωτοταπετσαρία - Basketball
 23. Φωτοταπετσαρία - Power of football 450x280
 24. Φωτοταπετσαρία - Dream about victory 450x280
 25. Φωτοταπετσαρία - Soccer stars 450x280