1. Φωτοταπετσαρία - Wooden orbit  
 2. Φωτοταπετσαρία - White weave  
 3. Φωτοταπετσαρία - White room  
 4. Φωτοταπετσαρία - White jigsaw  
 5. Φωτοταπετσαρία - White geometry  
 6. Φωτοταπετσαρία - Urban Maze  
 7. Φωτοταπετσαρία - Urban Botany  
 8. Φωτοταπετσαρία - Urania  
 9. Φωτοταπετσαρία - Underground Racing  
 10. Φωτοταπετσαρία - Three-dimensional Shapes  
 11. Φωτοταπετσαρία - Think Pink  
 12. Φωτοταπετσαρία - The Edge of Gray  
 13. Φωτοταπετσαρία - Tetrahedrons  
 14. Φωτοταπετσαρία - Sunset over the concrete city  
 15. Φωτοταπετσαρία - Steel Defense  
 16. Φωτοταπετσαρία - Square Structure  
 17. Φωτοταπετσαρία - Source  
 18. Φωτοταπετσαρία - Sand chamber  
 19. Φωτοταπετσαρία - Rubik's cube: variation  
 20. Φωτοταπετσαρία - Rubik's cube in gray  
 21. Φωτοταπετσαρία - Ride With No Limits  
 22. Φωτοταπετσαρία - Release Me!  
 23. Φωτοταπετσαρία - Red trail  
 24. Φωτοταπετσαρία - Red Balls  
 25. Φωτοταπετσαρία - Rebellious stairs  
 26. Φωτοταπετσαρία - Rainbow Cube  
 27. Φωτοταπετσαρία - Race Through The Tunnel  
 28. Φωτοταπετσαρία - Purple Hit  
 29. Φωτοταπετσαρία - Purple Balls  
 30. Φωτοταπετσαρία - Palace of Futurism  
 31. Φωτοταπετσαρία - Night expedition  
 32. Φωτοταπετσαρία - Nature Forgot  
 33. Φωτοταπετσαρία - Mechanical Symmetry  
 34. Φωτοταπετσαρία - Lost in Chaos  
 35. Φωτοταπετσαρία - Into the Light  
 36. Φωτοταπετσαρία - In The Green Tunnel  
 37. Φωτοταπετσαρία - Honeycombs  
 38. Φωτοταπετσαρία - Guards of the Modernity  
 39. Φωτοταπετσαρία - Grey notes  
 40. Φωτοταπετσαρία - Grey Chainmail  
 41. Φωτοταπετσαρία - Gray sphere  
 42. Φωτοταπετσαρία - Graphite fantasy  
 43. Φωτοταπετσαρία - Golden Jigsaw  
 44. Φωτοταπετσαρία - Geometry of the Cube  
 45. Φωτοταπετσαρία - Geometrical Harmony  
 46. Φωτοταπετσαρία - Geometric Room  
 47. Φωτοταπετσαρία - Geometric Puzzle  
 48. Φωτοταπετσαρία - Gateway to the Future  
 49. Φωτοταπετσαρία - Gate of Modernity  
 50. Φωτοταπετσαρία - Garden of Future  
 51. Φωτοταπετσαρία - Galactic Gates  
 52. Φωτοταπετσαρία - Futuristic Tunnel  
 53. Φωτοταπετσαρία - Fortress of Illusion  
 54. Φωτοταπετσαρία - Flying Discs of Wood  
 55. Φωτοταπετσαρία - Flying Cubes  
 56. Φωτοταπετσαρία - Flowers with Crystals  
 57. Φωτοταπετσαρία - Flowers in the Tunnel  
 58. Φωτοταπετσαρία - Flower Chamber  
 59. Φωτοταπετσαρία - Escape to the Sky  
 60. Φωτοταπετσαρία - Door To The Magic Land