1. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Golden leaves
  2. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Beautiful Roses
  3. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας -  Autumn Bouquet
  4. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Poppies lashed by the wind 120x80
  5. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Red meadow 120x80
  6. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - White orchid 120x100
  7. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Fragrance of magnolias 100x45
  8. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Rainbow flowers 120x60