1. Φοιτητικό πακέτο Advance
  2. Φοιτητικό πακέτο Premium
  3. Φοιτητικό πακέτο Comfy
  4. Φοιτητικό πακέτο Basic