1. Σόμπα ξύλου Alfatherm ALB02
  Διαστάσεις
  Μήκος: 59,4    Βάθος: 54,8    Ύψος: 108
  0%
 2. Σόμπα πετρελαίου Alfatherm Vanessa
  Διαστάσεις
  Μήκος: 66,6    Βάθος: 49,3    Ύψος: 79,4
  0%
 3. Σόμπα ξύλου Alfatherm AL-Hydro
  Διαστάσεις
  Μήκος: 66,7    Βάθος: 52,4    Ύψος: 92,3
  0%
 4. Σόμπα ξύλου Alfatherm ALB-MAX
  Διαστάσεις
  Μήκος: 51,1    Βάθος: 51    Ύψος: 96,2
  0%
 5. Σόμπα ξύλου Alfatherm AL-MAX
  Διαστάσεις
  Μήκος: 50,2    Βάθος: 45,2    Ύψος: 96,2
  0%
 6. Σόμπα ξύλου Alfatherm ALB01
  Διαστάσεις
  Μήκος: 65,5    Βάθος: 43,5    Ύψος: 90,2
  0%
 7. Σόμπα ξύλου Alfatherm AL01
  Διαστάσεις
  Μήκος: 65,5    Βάθος: 38,5    Ύψος: 90,2
  0%
 8. Σόμπα ξύλου Alfatherm AL-MINI
  Διαστάσεις
  Μήκος: 47,3    Βάθος: 38,5    Ύψος: 80,2
  0%
 9. Σόμπα ξύλου Alfatherm ALB02-S
  Διαστάσεις
  Μήκος: 52,4    Βάθος: 57,3    Ύψος: 98
  0%
 10. Σόμπα ξύλου Alfatherm ALW02 με υδροθάλαμο
  Διαστάσεις
  Μήκος: 66,8    Βάθος: 53,2    Ύψος: 112,2
  0%
 11. Σόμπα ξύλου Alfatherm AL02-S
  Διαστάσεις
  Μήκος: 52,3    Βάθος: 52    Ύψος: 93
  0%
 12. Σόμπα ξύλου Alfatherm AL02
  Διαστάσεις
  Μήκος: 59,4    Βάθος: 49,5    Ύψος: 105
  0%
 13. Σόμπα ξύλου Alfatherm AL03
  Διαστάσεις
  Μήκος: 90,1    Βάθος: 48    Ύψος: 85,2
  0%
 14. Σόμπα ξύλου Alfatherm ALC02
  Διαστάσεις
  Μήκος: 67,2    Βάθος: 51,8    Ύψος: 105
  0%
 15. Ενεργειακή εστία Alfatherm AW01 με υδροθάλαμο
  Διαστάσεις
  Μήκος: 64,5    Βάθος: 47    Ύψος: 114,4
  0%
 16. Ενεργειακή εστία Alfatherm A04F με φούρνο
  Διαστάσεις
  Μήκος: 73,4    Βάθος: 48    Ύψος: 100
  0%
 17. Τζάκι Alfatherm A03
  Διαστάσεις
  Μήκος: 72    Βάθος: 41    Ύψος: 54
  0%
 18. Τζάκι Alfatherm A01
  Διαστάσεις
  Μήκος: 64,5    Βάθος: 47    Ύψος: 83
  0%
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.