1. Καμπίνα Gloria Flora πλήρης
  2. Καμπίνα Gloria Delta πλήρης
  3. Καμπίνα Gloria Gona πλήρης
  4. Καμπίνα Gloria Ekendro πλήρης
  5. Καμπίνα Gloria Karina πλήρης