1. Καμπίνα Gloria Flora πλήρης  
  2. Καμπίνα Gloria Gona πλήρης  
  3. Καμπίνα Gloria Ekendro πλήρης  
  4. Καμπίνα Gloria Karina πλήρης