1. Τραπέζι Καφενείου Πεύκο  
  2. Τραπέζι καφενείου