1. Τραπέζι καφενείου  
  2. Τραπέζι Καφενείου Πεύκο