1. Φούρνος MRA 7008 3 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  2. Φούρνος Άνω Πάγκου LC 860 BK 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  3. Φούρνος CMD 7009 X 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  4. Φούρνος Αερίου HFG 600
  5. Φούρνος ME 910 Χ/Β
  6. Φούρνος Άνω Πάγκου ME 7007
  7. Φούρνος Άνω Πάγκου UME 7007 X