1. Απορροφητήρας Isla Gamma
  2. Απορροφητήρας Isla Legend
  3. Απορροφητήρας Isla Fenix 1000 X/WH
  4. Απορροφητήρας Isla Faro X
  5. Απορροφητήρας Best Hostaria 50 5 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες