1. Απορροφητήρας Best Pavia 3 χρώματα
  2. Απορροφητήρας F 2050 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  3. Απορροφητήρας F 2260 2 χρώματα
  4. Απορροφητήρας F 2290