1. Ταπετσαρία XXL - jetty, lake, sunset... 550x270