1. Πίνακας - Together Forever (5 Parts) Narrow
  2. Πίνακας - Tree of Life (1 Part) Narrow
  3. Πίνακας - Golden Tree (3 Parts)
  4. Πίνακας - Klimt inspiration - Kiss
  5. Πίνακας - Falling Leaves (5 Parts) Wide 225x100
  6. Πίνακας - Tree of Life (5 Parts) Narrow 225x90
  7. Πίνακας - Cheek Kiss (5 Parts) Wide 225x100