1. Πίνακας - Tree of Life (5 Parts) Narrow 225x90  
  2. Πίνακας - Tree of Life (1 Part) Narrow  
  3. Πίνακας - Golden Tree (3 Parts)  
  4. Πίνακας - Together Forever (5 Parts) Narrow  
  5. Πίνακας - Klimt inspiration - Kiss  
  6. Πίνακας - Falling Leaves (5 Parts) Wide 225x100  
  7. Πίνακας - Cheek Kiss (5 Parts) Wide 225x100