1. Έξυπνη πρίζα Marmitek SE  
  2. Έξυπνη πρίζα Marmitek SI