1. Ραδιοενισχυτής Denon AVR-X4500H 2 χρώματα
  2. Ραδιοενισχυτής Denon AVC-X6500H 2 χρώματα
  3. Ραδιοενισχυτής Denon AVC-X8500H 2 χρώματα
  4. Ραδιοενισχυτής Denon AVR-S650H
  5. Ραδιοενισχυτής Denon AVR-X550BT
  6. Ραδιοενισχυτής Denon AVR-X1600H
  7. Ραδιοενισχυτής Denon AVR-X2600H
  8. Ραδιοενισχυτής Denon AVR-X3500H
  9. Ραδιοενισχυτής Denon AVR-X3600H