1. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek IR100 USB
 2. Πομπός ασύρματης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek Powermid 300 XTRA
 3. Δέκτης ασύρματης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek Powermid 300 XTRA
 4. Ασύρματη επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Powermid 300 XTRA
 5. Πομπός ασύρματης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek Powermid XL
 6. Δέκτης ασύρματης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek Powermid XL
 7. Ασύρματη επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Powermid XL
 8. Υπέρυθρο καλώδιο επέκτασης Marmitek IR Control EM 2
 9. Υπέρυθρο καλώδιο επέκτασης Marmitek IR Control Blaster 1 LED
 10. Δέκτης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek IR Control εξωτερικός
 11. Δέκτης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek IR Control εσωτερικός
 12. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek IR Control 11 XTRA
 13. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek IR Control 10 XTRA
 14. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek IR Control 10
 15. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Invisible Control 6 XTRA SMART
 16. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Invisible Control 6
 17. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Invisible Control 6 XTRA
 18. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Invisible Control Black 4
 19. Υπέρυθρο καλώδιο επέκτασης Marmitek IR Eye 2
 20. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Invisible Control 2