1. Υπέρυθρο καλώδιο επέκτασης Marmitek IR Eye 2  
 2. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek IR100 USB  
 3. Πομπός ασύρματης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek Powermid 300 XTRA  
 4. Δέκτης ασύρματης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek Powermid 300 XTRA  
 5. Ασύρματη επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Powermid 300 XTRA  
 6. Πομπός ασύρματης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek Powermid XL  
 7. Δέκτης ασύρματης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek Powermid XL  
 8. Ασύρματη επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Powermid XL  
 9. Υπέρυθρο καλώδιο επέκτασης Marmitek IR Control EM 2  
 10. Υπέρυθρο καλώδιο επέκτασης Marmitek IR Control Blaster 1 LED  
 11. Δέκτης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek IR Control εξωτερικός  
 12. Δέκτης επέκτασης τηλεχειρισμού Marmitek IR Control εσωτερικός  
 13. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek IR Control 11 XTRA  
 14. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek IR Control 10 XTRA  
 15. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek IR Control 10  
 16. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Invisible Control 6 XTRA SMART  
 17. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Invisible Control 6  
 18. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Invisible Control 6 XTRA  
 19. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Invisible Control Black 4  
 20. Επέκταση τηλεχειρισμού Marmitek Invisible Control 2