1. Πακέτο Επίπλωσης Silver  
  2. Πακέτο Επίπλωσης Bronze  
  3. Πακέτο Επίπλωσης Platinum  
  4. Πακέτο Επίπλωσης Diamond