1. Πακέτο Επίπλωσης Silver
  2. Πακέτο Επίπλωσης Bronze
  3. Πακέτο Επίπλωσης Platinum
  4. Πακέτο Επίπλωσης Gold
  5. Πακέτο Επίπλωσης Diamond