1. Πακέτο Επίπλωσης Gold
  2. Πακέτο Επίπλωσης Silver
  3. Πακέτο Επίπλωσης Bronze
  4. Πακέτο Επίπλωσης Diamond
  5. Πακέτο Επίπλωσης Platinum