1. Νεροχύτης Επικαθήμενος Bocchi 1139 Διπλός 5 χρώματα
  2. Νεροχύτης Επικαθήμενος Bocchi 1138 Μονός 4 χρώματα
  3. Νεροχύτης Ένθετος Bocchi 1362 Μονός 5 χρώματα