1. Απορροφητήρας GC Dual 2 χρώματα
  2. Απορροφητήρας Best Visso
  3. Απορροφητήρας Best Arno
  4. Απορροφητήρας GT Plus 45
  5. Αποροφητήρας Best Lecco
  6. Απορροφητήρας Best Bellagio
  7. Απορροφητήρας Best Ghost
  8. Απορροφητήρας Best Cirrus Glass Draw 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  9. Απορροφητήρας Best Cirrus Glass χωρίς μοτέρ 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  10. Απορροφητήρας Best Cirrus Glass με μοτέρ 8 με 22 εργάσιμες ημέρες