1. Απορροφητήρας GC Dual 2 χρώματα8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  2. Απορροφητήρας Best Visso 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  3. Απορροφητήρας Best Arno 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  4. Απορροφητήρας GT Plus 45
  5. Αποροφητήρας Best Lecco 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  6. Απορροφητήρας Best Bellagio 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  7. Απορροφητήρας Best Ghost 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  8. Απορροφητήρας Best Cirrus Glass Draw 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  9. Απορροφητήρας Best Cirrus Glass χωρίς μοτέρ 8 με 22 εργάσιμες ημέρες
  10. Απορροφητήρας Best Cirrus Glass με μοτέρ 8 με 22 εργάσιμες ημέρες