1. Απορροφητήρας GT Plus 45
  2. Απορροφητήρας GC Dual 2 χρώματα
  3. Αποροφητήρας Best Lecco
  4. Απορροφητήρας Best Visso
  5. Απορροφητήρας Best Bellagio
  6. Απορροφητήρας Best Arno